หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ-เล่ม-1-2 โดย ปานเทพ-พัวพงษ์พันธ์ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ หมวดหนังสือ
โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ-เล่ม-1-2

โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ-เล่ม-1-2
.   "โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ 1 ปฏิวัติการกิน" จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องอาหารในชีวิตประจำวัน โดยหยิบยกงานวิจัยเป็นจำนวนมากให้เราเห็นถึงอันตรายที่มาจากอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวัน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินที่จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการลดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ในที่สุดเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาหมอ อันถือเป็นโชคดีของชีวิต เป็นชุดหนังสือที่ให้ความสำคัญในเรื่องผลงานวิจัยมากมายในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมให้งานธรรมชาติบำบัด และโภชนาการบำบัดมีความแข็งแรง และเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้มากขึ้น ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มาจากแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ลึกในแต่ละด้าน ซึ่งความรู้ทั้งหมดรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ-เล่ม-1-2เล่มนี้