หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า โดย ธ.ธรรมรักษ์-จิตตวชิระ สำนักพิมพ์ บารมีธรรม หมวดหนังสือ
ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า

ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า
.   คำสอน ธรรมะ ความเชื่อต่างๆ ในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลายอย่าง แน่นอนว่าชาวพุทธ หรือแม้กระทั่งคนที่สนใจก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่า อย่างไหนคือเรื่องจริง อย่างไหนคือเรื่องเท็จ หนังสือ "ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมคำสอน เทศนาธรรมต่างๆ ที่จะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้ท่านผู้ปฏิบัติได้เห็นหนทางที่ชัดขึ้น เพื่อจะได้มุ่งสู่ทางเดินที่ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวของท่านเอง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้าเล่มนี้