หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ กรงรักลายไฟ โดย อุมารินทร์ สำนักพิมพ์ Touch หมวดหนังสือ
กรงรักลายไฟ

กรงรักลายไฟ
.   อำนาจแห่งเงินตรา...ซื้อได้ทุกอย่าง ซื้อร่างกาย ซื้อศักดิ์ศรี ซื้อความเจ็บปวด มีเพียงสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้ นั่นก็คือ "หัวใจ" แต่จะมีประโยชน์อะไรเล่า ในเมื่อหัวใจของเธอ...มันเป็นของเขาอยู่ก่อนแล้ว!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน กรงรักลายไฟเล่มนี้