หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ กลใจในสายลม โดย วาเลนไทน์ สำนักพิมพ์ Princess 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

กลใจในสายลม โดย วาเลนไทน์ สำนักพิมพ์ Princess ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 กลใจในสายลม โดย วาเลนไทน์ สำนักพิมพ์ Princess ⭐⭐⭐⭐⭐

กลใจในสายลม

กลใจในสายลม
.   อานุภาพของความรักนั้นยิ่งใหญ่เสมอมา
พรหมลิขิตได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งรักให้มี
ความหลากหลาย จนบางครั้งยากที่จะคาด
เดาได้ และเช่นเดียวกันนั้น สายลมแห่งรักก็
ยังคงพัดนำดวงใจของแต่ละคู่ให้มาเจอกัน
อยู่เสมอ... ความรักของพัทธ์และฐิติมนก็
เช่นกัน แม้ว่าสายลมแห่งโชคชะตาจะพัด
พาให้ไกลห่างกันหลายปี เพราะทิฐิและ
ความไม่เข้าใจ สุดท้ายสายลมก็พัดพาให้
กลับมาพบกันอีกครั้ง แม้ว่ากระแสลมจะเต็ม
ไปด้วยความเกรี้ยวกราดและรุนแรง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน กลใจในสายลมเล่มนี้