หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ กล่องเปล่า-ชุดสาวงามสะคราญโฉม-5-เล่ม โดย หลายผู้แต่ง สำนักพิมพ์ แจ่มใส หมวดหนังสือ
กล่องเปล่า-ชุดสาวงามสะคราญโฉม-5-เล่ม

กล่องเปล่า-ชุดสาวงามสะคราญโฉม-5-เล่ม
.   ผู้คนล้วนโจษจันเป็นเสียงเดียวกันถึงโฉมงามทั้งห้าแห่งตระกูลเฉียน จริงอยู่ พวกนางพี่น้องรูปร่างหน้าตางดงามชวนตื่นตะลึง แต่ในขณะเดียวกัน แต่ละคนต่างก็มี ‘จุดเด่น’ อันแสนประหลาดจนเป็นที่กล่าวขานถึงไม่แพ้รูปโฉม

เมื่อพวกนางโดดเด่นเพียบพร้อมทุกด้านเป็นหนึ่งไม่มีสองในแผ่นดิน ดังนั้นชายที่อาจหาญกล้าคิดหวังครอบครองหัวใจจึงต้องงัดสารพัดกลยุทธ์มาจู่โจม เพื่อปราบพยศเหล่าสาวงามสะคราญโฉมให้อยู่มือ!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน กล่องเปล่า-ชุดสาวงามสะคราญโฉม-5-เล่มเล่มนี้