หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ การตลาดเหนือชั้น-กลยุทธ์พร้อมรบ โดย ดร.-เกษม-พิพัฒน์เสรีธรรม สำนักพิมพ์ People-Media หมวดหนังสือ
การตลาดเหนือชั้น-กลยุทธ์พร้อมรบ

การตลาดเหนือชั้น-กลยุทธ์พร้อมรบ
.   หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่ออธิบายกลยุทธ์ทางการตลาด การทำธุรกิจที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงประกอบการอธิบาย เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจง่าย และเกิดความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล

สารบัญ
บทที่ 1 จุดเริ่มต้นกลยุทธ์
บทที่ 2 กลยุทธ์การตลาดแห่งอนาคต
บทที่ 3 กลยุทธ์ธุรกิจ SMEs กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4 กลยุทธ์การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation Strategy)
บทที่ 5 กลยุทธ์หนีกับดัก
บทที่ 6 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
บทที่ 7 กลยุทธ์ Customization
บทที่ 8 กลยุทธ์สร้างความหลากหลาย (Diversity)
บทที่ 9 กลยุทธ์สร้างความเติบโต
บทที่ 10 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน การตลาดเหนือชั้น-กลยุทธ์พร้อมรบเล่มนี้