หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ-หรอก-1-2 ชุด(ครบชุด 2 เล่มจบ) โดย ลั่วซย่าเฟิงเติง สำนักพิมพ์ Deep 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ-หรอก-1-2 ชุด(ครบชุด 2 เล่มจบ) โดย ลั่วซย่าเฟิงเติง สำนักพิมพ์ Deep ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ-หรอก-1-2 ชุด(ครบชุด 2 เล่มจบ) โดย ลั่วซย่าเฟิงเติง สำนักพิมพ์ Deep ⭐⭐⭐⭐⭐

ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ-หรอก-1-2

.   ครั้นความใคร่เหือดหาย ความรู้สึกข้างในกลับเพิ่มพูน

จอมราชัน ‘หลี่ฟู่’ ผู้โหดเหี้ยม ฉุนเฉียว และมักมาก มีขันทีจำแลง นาม ‘เหยียนจู’ คอยรับใช้ข้างกาย เขาผู้นี้ถูกล้างประวัติ ตัดขาดญาติมิตร ละทิ้งอดีต และเปลี่ยนชื่อแซ่มาตั้งแต่ยังเยาว์ นำตัวเข้าฝึกฝนบ่มเพาะให้เป็น ‘องครักษ์ลับ’ ยอดฝีมือ

ฉากหน้าเป็นเพียงขันทีคอยสนองพระโอษฐ์ แต่ฉากหลังทั้งรักษาพระองค์และพลีกายถวายตัว ใช้เรือนร่างปรนนิบัติฮ่องเต้ผู้กักขฬะเยี่ยงสุนัข อดทนทำทุกท่วงท่า เผื่อว่าจะได้เป็นอิสระเสียที

แต่แม้จะพยายามมากเพียงไร ฮ่องเต้สุนัขก็ไม่ยอมปล่อยเหยียนจูไปง่ายๆ หรือนี่เป็นแผนร้ายของเขามาแต่ต้น!?
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ-หรอก-1-2เล่มนี้