หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน โดย เอ็ม.เจ.ฮาร์มอน สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน โดย เอ็ม.เจ.ฮาร์มอน สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน โดย เอ็ม.เจ.ฮาร์มอน สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์ ⭐⭐⭐⭐⭐

ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน

ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน
.   "ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน" แปลโดย "ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก" เป็นหมุดหลักหนังสือแปลด้านทฤษฎีความรู้รัฐศาสตร์ประเทศตะวันตก ส่งผลกระทบต่อการศึกษารัฐศาสตร์สมัยใหม่สู่ระบอบประชาธิปไตย และเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองที่สำคัญทางวิชาการไทย ซึ่งเป็นพัฒนาการทางการเมืองจากอดีตสู่ลัทธิประชาธิปไตยในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีทั้งประวัติโดยสังเขปและผลงานทางวิชาการของ "ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก" ในโอกาส 85 ปีด้วย


สารบัญ

- นครรัฐกรีก
- เปลโต้
- อริสโตเติล
- คติการเมืองโรมัน
- ทฤษฎีการเมืองของคริสต์ศาสนาตอนต้น
- ความคิดเห็นทางการเมืองสมัยกลาง และเซนต์ โทมัส อไควนัส
- มาซิลิโอแห่งปาดัวและวิลเลี่ยมแห่งอ๊อคคัม
- เมเคียเวลลี
- ลูเธอร์และคาลวิน
- กลุ่มมอร์นาโคแมค เทวสิทธิ และทฤษฎีของ ยัง โบแดง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบันเล่มนี้