หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ความรัก-:-Love-10-Years-of-Roundfinger-2547-2557 โดย นิ้วกลม สำนักพิมพ์ KOOB 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ความรัก-:-Love-10-Years-of-Roundfinger-2547-2557 โดย นิ้วกลม สำนักพิมพ์ KOOB ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ความรัก-:-Love-10-Years-of-Roundfinger-2547-2557 โดย นิ้วกลม สำนักพิมพ์ KOOB ⭐⭐⭐⭐⭐

ความรัก-:-Love-10-Years-of-Roundfinger-2547-2557

ความรัก-:-Love-10-Years-of-Roundfinger-2547-2557
.   "ความรัก" หนังสือ 1 ใน 4 เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวาระพิเศษ "10 ปีนิ้วกลม" โดยได้คัดสรรข้อความจากหนังสือทั้งหมดที่นิ้วกลมเขียนตลอดระยะเวลา 10 ปี มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถัน แน่นอนว่า การอ่านอย่างอิสระในแต่ละหน้า ย่อมให้ความรู้สึกแบบหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ในตัวมันเอง ทว่าการอ่านต่อเนื่องกัน ก็มอบความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในแง่ของการร้อยเรียงอารมณ์และความรู้สึกเข้าเป็นท่วงทำนองเดียวกัน ไม่แน่ว่า บางประโยคในหนังสือเล่มนี้ อาจเปลี่ยนวันที่เลวร้ายให้กลายเป็นวันที่ดีสำหรับคุณ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ความรัก-:-Love-10-Years-of-Roundfinger-2547-2557เล่มนี้