หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา-:-การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค โดย John-Lane-จอนห์-เลน- สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา-:-การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค โดย John-Lane-จอนห์-เลน- สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา-:-การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค โดย John-Lane-จอนห์-เลน- สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา ⭐⭐⭐⭐⭐

ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา-:-การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค

ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา-:-การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค
.   หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเงียบง่าย ไม่ใช่ความยากไร้ ไม่ใช่ความตระหนี่ดี่เหนียว ไม่ใช่การปฏิเสะตัวเองแต่เป็นการฟื้นฟุสุขภาวะท่ามกลางความมั่งคงทางวัตถุ ซึ่งขาดแคลนด้านจิตวิญญาณมากขึ้นทุกวัน ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา ปฏิเสธความรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลน จำเป็นต้องมีสิ่งจำเป็นใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ใช่หนังสือที่พูดถึงการดำรงชีวิตอย่างสมถะหลีกหนีความวุ่นวายอยู่บนเกาะไกลโพ้น แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติอยู่กับครอบครัว มีความสุขที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ มีความสุขกับการกินที่ดีมีความสุขกับปัจจุบันขณะ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา-:-การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภคเล่มนี้