หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ คือรักและหวัง โดย วัฒน์-วรรลยางกูร สำนักพิมพ์ แพรว หมวดหนังสือ
คือรักและหวัง

คือรักและหวัง
.   -