หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ คู่มือนำทางชีวิตเป็นสุข-ชาวราศีกันย์ โดย ฐาปนีย์วัฒน์-สุทธิธรรมกุล สำนักพิมพ์ แพรธรรม 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

คู่มือนำทางชีวิตเป็นสุข-ชาวราศีกันย์ โดย ฐาปนีย์วัฒน์-สุทธิธรรมกุล สำนักพิมพ์ แพรธรรม ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 คู่มือนำทางชีวิตเป็นสุข-ชาวราศีกันย์ โดย ฐาปนีย์วัฒน์-สุทธิธรรมกุล สำนักพิมพ์ แพรธรรม ⭐⭐⭐⭐⭐

คู่มือนำทางชีวิตเป็นสุข-ชาวราศีกันย์

คู่มือนำทางชีวิตเป็นสุข-ชาวราศีกันย์
.   หนังสือที่จะเป็นเสมือนสว่างคู่กายในการดำรงชีวิตให้เป็นสุขของแต่ละราศี โดยเล่มนี้จะแนะแนวทางการดำรงชีวิตของคนที่เกิด "ราศีกันย์" ไว้อย่างชัดเจน อาทิ ลักษณะนิสัยทั่วไป ข้อดี ข้อด้อย ลักษณะจำเพาะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน ความรัก และสัมพันธ์กับราศีอื่น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ เพื่อการปฏิบัติตนที่ดีงาม รวมถึงวิธีการตั้งชื่อตามหลักทักษาไว้ด้วย เพื่อการนำตั้งชื่อบุคคล องค์กร สถานที่ และอื่นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับตัวคุณเอง


สารบัญ

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโหราศาสตร์
- ราศีกันย์ (Virgo)
- อิทธิพลของดาวเคราะห์ที่มีต่อชาวราศีกันย์
- อัตลักษณ์ของราศีกันย์กับภพต่างๆ
- ความสัมพันธ์กับราศีอื่นๆ
- อัตลักษณ์โดยรวมของชาวราศีกันย์ใน 12 นักษัตร
- อัตลักษณ์โดยรวมของชาวราศีกันย์
ฯลฯ
- มงคลชีวิต 38 ประการ
- หลักการตั้งชื่อแบบทักษาปกรณ์
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน คู่มือนำทางชีวิตเป็นสุข-ชาวราศีกันย์เล่มนี้