หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ฉลาด-สวย-รวย-สุข โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ-โอภาโส สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
ฉลาด-สวย-รวย-สุข

ฉลาด-สวย-รวย-สุข
.   หนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับความปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ที่อยาก "ฉลาด สวย รวย และมีความสุข" แต่ยังมีความทุกข์เพราะไม่เข้าใจความเป็นจริงที่ว่า สุขและทุกข์ไม่มีใครเป็นผู้กระทำ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ เมื่อไม่มีใครกระทำก็ไม่สมควรโกรธ ความโกรธทำให้ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาที่ถูกทาง ฉะนั้นเมื่อฉลาดรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็จะ สวย รวย และสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในเล่ม จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตอันงดงามในคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาให้ปลอดภัยและมีความสุข


สารบัญ

ฉลาด
- ชีวิตเป็นความละเอียดอ่อนอันวิจิตร
- ฉลาด สวย รวย สุข
- ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้โกรธ
ฯลฯ

สวย
- สุดยอดโรแมนติก
- ฉลาดแล้วน่ารัก
- ฉลาดแล้วสวยงามแก่ผู้พบเห็น
ฯลฯ

รวย
- แสงสว่างแห่งชีวิตเกิดจากคุณงามความดี
- ฉลาดรู้จักคุณ ฉลาดรู้จักโทษ ฉลาดรู้จักทางออก
- ฉลาดแล้วมีโชควาสนา
ฯลฯ

สุข
- ความสุขไม่ได้เกิดจากความเครียด
- ถ้าดีก็พอ ถ้าพอก็ดี
- กล้าหาญที่จะขอโทษ เข้มแข็งที่จะให้อภัย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ฉลาด-สวย-รวย-สุขเล่มนี้