หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ชายาสุดเสน่หา โดย อวี่ชิน สำนักพิมพ์ แจ่มใส 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ชายาสุดเสน่หา โดย อวี่ชิน สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ชายาสุดเสน่หา โดย อวี่ชิน สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

ชายาสุดเสน่หา

.   ความระทมทุกข์ที่เกิดจากการต้องร่วมแบ่งปันสามีกับหญิงอื่นจนต้องปลิดชีพตัวเองตายของมารดาทำให้ ‘เฉียวจิ้นโหรว’ตั้งปณิธานไว้อย่างแรงกล้าว่าจะไม่แต่งให้ชายใด ไม่ว่าครอบครัวตั้งใจจะส่งตัวนางให้สกุลใด นางก็หลีกหนีเลี่ยงไปได้ทุกครั้ง

กระทั่งถูกส่งเข้าวังเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกสนมนางใน นางก็หวังใจว่าผู้ที่ถูกเลือกคงไม่ใช่ตนเป็นแน่ แต่จักรพรรดิผู้นั้นกลับมีราชโองการแต่งตั้งนางให้เป็นถึงพระราชชายาเต๋อเฟยที่เป็นรองเพียงพระอัครชายาเท่านั้น

นี่เป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายโดยแท้ เดิมทีนางก็ไม่อยากแย่งชิงบุรุษกับสตรีคนไหน แต่เวลานี้ถึงขั้นต้องมาอยู่กับองค์จักรพรรดิที่มีสนมชายามากมาย เท่าที่ทำได้คงมีเพียงเพียรพยายามทำให้เขาปลดนางแล้วขับไล่ไปอยู่วังเย็นกระมัง!

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ชายาสุดเสน่หาเล่มนี้