หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร-ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร โดย นาน-สินชูสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ minibear 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร-ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร โดย นาน-สินชูสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ minibear ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร-ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร โดย นาน-สินชูสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ minibear ⭐⭐⭐⭐⭐

ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร-ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร

ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร-ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร
.   "ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร" มนุษย์นั้นถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาสูงกว่าสัตว์อื่นๆ ที่อยู่อาศัยในโลกนี้ จนเราลืมกันไปว่าเราเองก็ล้วนอยู่ในโลกใบเดียวกันมีธรรมชาติไม่แตกต่างกัน มนุษย์จึงมักจะเผลอไผลทำตามความต้องการของตน จนเริ่มที่จะฝืนธรรมชาติ ธรรมมะ คือ การปฏิบัติตนตามธรรมชาติไม่ฝืนทำในสิ่งที่ไม่เป็น เพราะเหมือนฝืนไปแล้วจะเกิดความทุกข์ การเบียดเบียนผู้อื่น หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร จะพาเรากลับไปพิจารณาจิตใจตนเองว่า ในตอนนี้จิตเราต้องการสิ่งใดกันแน่ มันไปอยู่ที่ไหน สาเหตุที่เราเป็นทุกข์ดิ้นรนทุกวันนี้เกิดจากเรากำลังฝืนทำอะไรที่ผิดธรรมชาติอยู่หรือไม่ และเมื่อเราทำจิตใจให้พร้อมที่จะดำรงตนตามครรลองของธรรมชาติแล้ว ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตนนั้นมีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติการพิจารณาจิตที่ถูกต้อง นำธรรมะมาใช้กับการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขได้อย่างไร แล้วคุณก็จะมีคำตอบตอบคำถามของหนังสือเล่มนี้ได้ว่า ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร-ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไรเล่มนี้