หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ชีวิตและงาน-มนุษย์เงินเดือน โดย ดร.-นพรัตน์-ยศวัฒน สำนักพิมพ์ นิยาย หมวดหนังสือ
ชีวิตและงาน-มนุษย์เงินเดือน

ชีวิตและงาน-มนุษย์เงินเดือน
.   นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีต่อบริษัทข้ามชาติ ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อที่จะได้คิดทัน รู้เท่าทันแนวความคิดของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทั้งยังได้แนะนำข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของครอบครัวและการทำงาน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทและทำงานได้อย่างมีความสุข
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ชีวิตและงาน-มนุษย์เงินเดือนเล่มนี้