หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ด็อบ-ด็อบ-วิถีพระนักรบแห่งทิเบต-Fighting-Monk- โดย ตาชิ-เคดรุป สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ด็อบ-ด็อบ-วิถีพระนักรบแห่งทิเบต-Fighting-Monk- โดย ตาชิ-เคดรุป สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ด็อบ-ด็อบ-วิถีพระนักรบแห่งทิเบต-Fighting-Monk- โดย ตาชิ-เคดรุป สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง ⭐⭐⭐⭐⭐

ด็อบ-ด็อบ-วิถีพระนักรบแห่งทิเบต-Fighting-Monk-

ด็อบ-ด็อบ-วิถีพระนักรบแห่งทิเบต-Fighting-Monk-
.   "ด็อบ-ด็อบ วิถีพระนักรบแห่งทิเบต" คือหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของทิเบตดั้งเดิมยุคสุดท้าย จากปากคำของ "ตาชิ" พระสงฆ์ผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในอารามใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทิเบต เนื้อหามิได้เน้นเพียงเรื่องความรุนแรง ความเศร้า เลือด และน้ำตา ของเพื่อนร่วมชาติของท่าน แต่ยังสะท้อนแง่มุมทางวัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ ความคิด ศาสนา และอื่นๆ อีกมากอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ผู้ที่สนใจงานทิเบตศึกษาจึงมีโอกาสดีที่จะได้เติมเต็มองค์ความรู้ล้ำค่า ซึ่งหาจากหนังสือเล่มอื่นไม่ได้

หนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในบทบันทึกประวัติศาสตร์ทิเบต ให้เราได้ศึกษาและจดจำ ให้เราได้เรียนรู้อดีตเพื่อเดินไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานแห่งความเข้าใจ ความรักต่อพี่น้องร่วมโลก และเพื่อช่วยกันปกป้องสิ่งที่เรียกว่า "อิสรภาพ" ให้ยืนยาวสืบเนื่องตลอดไป


สารบัญ

บทที่ 1 หมู่บ้านซาปานัง
บทที่ 2 วัดเซรา
บทที่ 3 วันแสนสุขของเณรน้อย
บทที่ 4 คนเลี้ยงม้า
บทที่ 5 สองปีในเขตเขาแห่งดักโป
บทที่ 6 เทศกาลปีใหม่ที่ลาซา
บทที่ 7 ก้าวสู่วิถีด๊อบ-ด๊อบ พระนักสู้
บทที่ 8 การต่อสู้ครั้งแรกของข้าพเจ้า
บทที่ 9 อยู่กับผู้ว่าการคอร์รัปชั่นที่กยีรอง
บทที่ 10 ในลาซาและนยีโม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ด็อบ-ด็อบ-วิถีพระนักรบแห่งทิเบต-Fighting-Monk-เล่มนี้