หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ถ้าเข้าใจ-ความทุกข์-ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ โดย ปรินดา สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ถ้าเข้าใจ-ความทุกข์-ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ โดย ปรินดา สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ถ้าเข้าใจ-ความทุกข์-ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ โดย ปรินดา สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

ถ้าเข้าใจ-ความทุกข์-ก็อยู่อย่างมีความสุขได้

ถ้าเข้าใจ-ความทุกข์-ก็อยู่อย่างมีความสุขได้
.   มนุษย์ทั้งหลายดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปจวบจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในแต่ละคน ด้วยแรงแห่งกรรม (คือการกระทำ ทั้งกาย วาจา ใจ) โดยมีความทุกข์ เป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข และมีความต้องการที่จะพ้นทุกข์เป็นเชื่อเพลิงในการผลักดันชีวิต หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ "ความทุกข์" และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยไม่ต้องรวยล้นฟ้า ไม่ต้องมีแฟนสวย/หล่อ แค่รู้จักเข้าใจและรับความเป็นจริง ณ ปัจจุบันได้ แค่นี้ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแล้ว
สารบัญ
บทที่ 1 เนื้อหา-รูปแบบ...อัตวิสัย-ภววิสัย
บทที่ 2 หลุมที่มนุษย์ขุดไว้ดับตนเอง...หลุมใบแรก...อำนาจรัฐ
บทที่ 3 เปลือกนอกและแก่นแท้ (ทวินิยมสู่ความเป็นเอกภาพ)
บทที่ 4 ความสมดุล...กฏของสรรพสิ่งตามธรรมชาติ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ถ้าเข้าใจ-ความทุกข์-ก็อยู่อย่างมีความสุขได้เล่มนี้