หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ทำอย่างไรให้โง่ โดย Martin-Page สำนักพิมพ์ วงกลม หมวดหนังสือ

ทำอย่างไรให้โง่ โดย Martin-Page สำนักพิมพ์ วงกลม

ทำอย่างไรให้โง่

ทำอย่างไรให้โง่
.   วรรณกรรมแปลเรื่องราวของอองตวน ตัวละครเอกในหนังสือเล่มนี้ที่ไม่ต้องการจะเป็นคนฉลาดเขาอยากก้าวเข้าไปสู่อาณาเขตแห่งความโง่โดยอาศัยพาหนะเป็นยากล่อมประสาทชื่อเออโรซัคและเพราะฤทธิ์ยานี้เองอองตวนจึงสาบสูญไปจากโลกดั้งเดิมที่เขาคุ้นเคย ด้วยเขาเบื่อหน่ายในทุกสิ่งที่เขาได้เห็น ด้วยคำถามที่เขาตั้งคำถามเต็มไปหมดในทุกอย่างที่เขาได้ฟัง ด้วยเขารู้ทันไปหมดในทุกเรื่องที่เขาได้รับรู้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ทำอย่างไรให้โง่เล่มนี้