หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ทิพยปักษา โดย ฌามิวอาห์ สำนักพิมพ์ แจ่มใส 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ทิพยปักษา โดย ฌามิวอาห์ สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ทิพยปักษา โดย ฌามิวอาห์ สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

ทิพยปักษา

ทิพยปักษา
.   กลิ่นนิโลบลที่ติดกายแต่กำเนิดเป็นพร ความงามพิสุทธิ์คือสวรรค์สร้างบรรจง
ก่อกำเนิดเป็นมัญชรี...นางเทพกินรีแรกดรุณ มณีงามแห่งหิมพานต์พนาไพร
ทว่าบุปผชาติหอมแรงดึงดูดเหล่าภมรได้ดีฉันใด
กลิ่นเนื้อนวลนางก็อาจชักนำภัยสู่ตัวได้ดีฉันนั้น
มัญชรีจึงเร้นกาย ถวายตนเป็นข้าบาทบริจารกในพระแม่ลักษมี รักสูงสุดมอบไว้แด่พระองค์
แต่ที่เคยยึดมั่นก็พลันมลายเพราะจ้าวแห่งเวหาพญาสุบรรณ ราชพาหนะแห่งองค์นารายณ์
เพียงไม่กี่เพลาที่ได้พานพบ... ได้ช่วยเหลือ... ได้ชิดใกล้...ความผูกพันอันไม่ทราบที่มาก็ก่อเกิดรัดรึง กลายเป็นความรู้สึกซึ่งต้องเก็บงำ นางมิปรารถนาสิ่งใด เพียงแค่ได้ระลึกถึงเขา...เท่านี้ก็สุขใจ กระทั่งพระราหูเทพอสูรแผ่เงื้อมเงามายังปักษานคร เข้าร่วมชิงชัยในพิธีสยัมพร ด้วยมาดหมายในดรุณีผู้จรุงกลิ่นนิโลบล มัญชรีไม่ต้องการเป็นชายาภายใต้นามใครที่ไม่ใช่เขา...ปตตรินทร์ หากนางจะทำกระไรได้ ครุฑสูงส่งฤๅจะเหลือบแลเพียงกินรีเช่นนาง

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ทิพยปักษาเล่มนี้