หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย โดย อภิ-บุญญวัฒน์ สำนักพิมพ์ Minibear 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย โดย อภิ-บุญญวัฒน์ สำนักพิมพ์ Minibear ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย โดย อภิ-บุญญวัฒน์ สำนักพิมพ์ Minibear ⭐⭐⭐⭐⭐

ที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย

ที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย
.   หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกา ผู้ที่ต้องการติดต่อกับชาวอเมริกา หรือผู้ที่สนใจ เพราะมันจะทำให้ท่านเข้าใจอเมริกามากขึ้นนอกจากภาษาของเขา เพื่อจะได้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคารพในวัฒนธรรมของกันและกันได้ นอกจากนี้ยังทำให้การอยู่อาศัยในอเมริการของท่านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลเเละกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกต่างๆ ที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้จริง

สารบัญ
1. First Meeting การพบครั้งแรก
2. Family ครอบครัว
3. Friends เพื่อน
4. Home บ้าน
5. Childhood วัยเด็ก
6. Holidays and Customs วันหยุดและประเพณี
7. Television โืีทรทัศน์
8. Book หนังสือ
9. Computer คอมพิวเตอร์
10. Photography การถ่ายภาพ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทยเล่มนี้