หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ นิทานเพื่อชีวิต-ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว โดย ส.รัตนรัตติ สำนักพิมพ์ ธรรมสภา หมวดหนังสือ
นิทานเพื่อชีวิต-ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว

นิทานเพื่อชีวิต-ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว
.   รวมนิทานแสนสนุกหลากหลายเรื่องราวด้วยกัน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ทั้งยังสอดแทรกคติธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ไว้ในนิทานแต่ละเรื่อง เมื่อผู้อ่านใช้สติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน นิทานเพื่อชีวิต-ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่วเล่มนี้