หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูด โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูด โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูด โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูด

บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูด
.   บทที่ 1 แบบฉบับของหัวใจในการพูดทุกสถานการณ์
บทที่ 2 การพูดแบบมีมงคลชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีมงคล
บทที่ 3 หลักการพูดในโอกาสต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ
บทที่ 4 ศิลปะและกลยุทธ์การพูดที่ชนะใจคน
บทที่ 5 ศิลปะการพูดของผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชาลักษณะต่างๆ
บทที่ 6 ศิลปะการพูดเพื่อให้งานของทีมเสร็จ
บทที่ 7 ศิลปะในการทักทายและการแนะนำ
บทที่ 8 เทคนิคการพูดเพื่อสร้างอารมณ์ขัน
บทที่ 9 เทคนิคการพูดจูงใจผู้คนให้สนใจและให้เกิดความเชื่อถือ
บทที่ 10 เทคนิคในการสนทนานำพามิตรภาพ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูดเล่มนี้