หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ บุหลันรายา โดย อาริตา สำนักพิมพ์ ลีลา หมวดหนังสือ
บุหลันรายา

บุหลันรายา
.   รายา...เจ้าชายโจรสลัด ฉายบุหลัน...ราชนารีสาวงาม เมื่อความรักภักดีถูกแทนที่ด้วยคำสั่งประหาร รายา ก็แน่วแน่สู่เส้นทาง 'สลัด' ฝันใฝ่หาราชนารี ฉายบุหลัน ที่เคยปรานี...
"ฉายบุหลัน พิลาสล้ำ
จำคำข้า...นับจากนี้ชั่วดินฟ้า
ชั่วมหาสมุทรมิสุดสิ้น
จะถนอม บุหลัน ขวัญชีวิน
เป็นดั่งปิ่นบนเศียรเกล้าเนานิรันดร์"..
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน บุหลันรายาเล่มนี้