หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ปณิธานสานรัก ชุดชุด โฉมงามแฝงกาย โดย หยางกวงฉิงจื่อ สำนักพิมพ์ แจ่มใส 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ปณิธานสานรัก ชุดชุด โฉมงามแฝงกาย โดย หยางกวงฉิงจื่อ สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ปณิธานสานรัก ชุดชุด โฉมงามแฝงกาย โดย หยางกวงฉิงจื่อ สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

ปณิธานสานรัก

ปณิธานสานรัก
.   เพราะไม่อยากออกเรือนเชื่อฟังสามีตามคำสั่งของบิดามารดา "ซูเมิ่งฉิง" จึงปลอมกายไปเป็นทหารเพื่อจะพิสูจน์ว่านางนั้นสามารถเป็นลูกผู้ชายได้ ไม่จำเป็นต้องให้บุรุษมาดูแล ขอเพียงทำภารกิจหนึ่งสำเร็จ นางก็จะเป็นอิสระ สามารถตัดสินใจเรื่องแต่งงานได้ด้วยตัวเอง ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น กระทั่งบุรุษน่ารังเกียจผู้นั้นปรากฏกาย! เขาไม่เพียงเกือบจะทำให้ความลับของนางเปิดเผย ยังกลั่นแกล้งนางสารพัด... เช่นนี้ กว่าจะได้ถอดชุดทหารแล้วกลับไปมีชีวิตที่สุขสบาย นางมิต้องประสาทกินเพราะเขาก่อนหรืออย่างไร!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ปณิธานสานรักเล่มนี้