หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ดร.-ยุวนุช-ทินนะลักษณ์ สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ดร.-ยุวนุช-ทินนะลักษณ์ สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ดร.-ยุวนุช-ทินนะลักษณ์ สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์ ⭐⭐⭐⭐⭐

ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
.   หนังสือเล่มนี้ จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง โดยที่มีลักษณะจำเพาะ คือการมองจากมุมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และมีการตีความด้วยทฤษฎีของการจัดการความรู้...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเล่มนี้