หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ปัญหา-คาใจ-ชาวพุทธ โดย พอ.-ประสาร-เปรมะสกุล สำนักพิมพ์ นิยาย 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ปัญหา-คาใจ-ชาวพุทธ โดย พอ.-ประสาร-เปรมะสกุล สำนักพิมพ์ นิยาย ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ปัญหา-คาใจ-ชาวพุทธ โดย พอ.-ประสาร-เปรมะสกุล สำนักพิมพ์ นิยาย ⭐⭐⭐⭐⭐

ปัญหา-คาใจ-ชาวพุทธ

ปัญหา-คาใจ-ชาวพุทธ
.   รวมปัญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องทีเกิดขึ้นในพุทธศาสนา พร้อมคำตอบอย่างชัดเจนในเล่ม ด้วยรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ที่จะทำให้คุณเข้าในในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
สารบัญ
1. ฆ่าไก่ขาย ทำไมรวย
2. กินเหล้าเป็นสิ่งไม่ดี แต่คนขายเหล้าทำไมรวย
3. น้อง น. แก้ผ้าถ่ายภาพโป๊ ผิดศีลหรือไม่
4. เจ้าของธุรกิจอ่างทองคำ ให้สินบนตำรวจ ใครผิดศีลข้อใด
5. ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นเรื่องอภินิหารเหลือเชื่อ
6. เหตุใดพระพุทธศาสนา จึงไม่สอนเรื่องความสุข สอนแต่จะให้พ้นทุกข์
7. ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยมนุษย์ เหมือนพระเจ้าในศาสนาอื่น
8. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร
9. อย่างน้อยที่สุด ชาวพุทธควรรู้เรื่องอะไร
10. ทำบุญแบบใด จึงได้บุญ
11. ทำไมพระสงฆ์สมัยนี้ ไม่น่าเคารพ ไม่น่าทำบุญ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ปัญหา-คาใจ-ชาวพุทธเล่มนี้