หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ปากไก่และใบเรือ โดย นิธิ-เอี่ยวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ปากไก่และใบเรือ โดย นิธิ-เอี่ยวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ปากไก่และใบเรือ โดย นิธิ-เอี่ยวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน ⭐⭐⭐⭐⭐

ปากไก่และใบเรือ

ปากไก่และใบเรือ
.   ปากไก่และใบเรือ รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา ความเรียงอันประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ มีจุดร่วมตรงที่ใช้ตัวบท "วรรณกรรม" ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นว่านิธิได้ส่องสำรวจและตีความวรรณกรรมนานาประเภท อาทิ วรรณกรรมที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ หรือ "วรรณกรรมตลาด" เช่นงานขงสุนทรภู่บางชิ้น วรรณกรรมทางศาสนา เช่น มหาชาติเมืองเพชร พระปฐมสมโพธิกถา ตลอดจนวรรณกรรมราชสำนัก เช่น รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ กระทั่งงานบันทึกประวัติศาสตร์อย่างพระราชพงศาวดาร เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมต้นรัตนโกสินทร์ งานของนิธิชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของการค้าพาณิชย์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสัมคมและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงด้าน "โลกทรรศน์" ของผู้คนในยุคนั้นด้วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ปากไก่และใบเรือเล่มนี้