หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ผิดถนัดถ้ารอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องเงิน โดย ประภัทร-วิชัยยุทธ สำนักพิมพ์ Minibear 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ผิดถนัดถ้ารอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องเงิน โดย ประภัทร-วิชัยยุทธ สำนักพิมพ์ Minibear ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ผิดถนัดถ้ารอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องเงิน โดย ประภัทร-วิชัยยุทธ สำนักพิมพ์ Minibear ⭐⭐⭐⭐⭐

ผิดถนัดถ้ารอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องเงิน

ผิดถนัดถ้ารอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องเงิน
.   เด็กๆ หรือวัยรุ่นยุคใหม่จะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่จะให้เงินเอาไว้ให้ลูกดูแลการใช้จ่ายเอาเอง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวแทนของพ่อแม่แนะนำเด็กได้ศึกษา นอกจากนี้พ่อแม่ยังสามารถนำมาอ่านเพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างวินัยการใช้จ่ายเงินให้กับลูกได้เช่นกัน เนื้อหาของหนังสือจะแบ่งเป็นสามส่วน ยุทธวิธีเรียนรู้ค่าเงิน สอนลูกรู้จักเงิน เนื้อหาตรงส่วนจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเงินที่ไปที่มาของเงิน การสอนลูกห้ารู้จักกับคุณค่าของเงิน กลยุทธ์หลีกหนีความจน วิธีประหยัด เนื้อหาตรงส่วนนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การวางแผน การสอนให้ลูกประหยัดเงิน อะไรควรใช้ การรีไซเคิลเป็นอย่างไร

เทคนิคการซื้อของให้คุ้มค่า ยุทธการเพิ่มค่าเงินบาท สร้างรายได้ ในส่วนนี้ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาที่ลึกสักหน่อย เนื่องจากต้องแนะนำให้ลูกรู้จักสร้างรายได้ แนะนำทักษะการดำเนินชีวิต สำรวจตลาดว่ามีอะไรที่ลูกของคุณพอจะทำได้ รวมถึงแนะยี่สิบนิสัยของเศรษฐีตัวน้อยที่เด็กๆ ควรรู้เป็นหนังสือที่เสนอแนะวิธีต่างๆ ให้ลูกรู้คุณค่าของเงิน ใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า และรู้จักประหยัดอดออม เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ผิดถนัดถ้ารอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องเงินเล่มนี้