หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ พลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ-ฉบับสมบูรณ์- โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

พลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ-ฉบับสมบูรณ์- โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 พลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ-ฉบับสมบูรณ์- โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

พลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ-ฉบับสมบูรณ์-

พลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ-ฉบับสมบูรณ์-
.   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่ท้อถอยต่ออุปสรรค หันมาพลิกฟื้นชีวิตที่เคยมัวหมองให้กลับมาสดใสดังเดิม ด้วยข้อคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำธุรกิจหรือกิจการใดๆ ด้วยภูมิปัญญาเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและงาน เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต


สารบัญ

บทที่ 1 การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
บทที่ 2 การสร้างให้จิตเป็นนาย
บทที่ 3 ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
บทที่ 4 ข้อคิดในงานขาย
บทที่ 5 ความคิดสร้างสรรค์สู่ความฝันที่เป็นจริง
บทที่ 6 สกัดจุดบอดให้ชีวิตที่ผิดพลาด
บทที่ 7 ไม่ให้ล้มเหลว
บทที่ 8 ทำอย่างไรจะก้าวไกลในอาชีพ
บทที่ 9 ทำอย่างไรให้ยืนแถวหน้า
บทที่ 10 ทำสำเร็จได้ในทุกอาชีพ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ-ฉบับสมบูรณ์-เล่มนี้