หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ พ่อค้าซ่อนกลรัก ชุดชุดหญิงงามจำแลงรัก 3 โดย หูเตี๋ย สำนักพิมพ์ แจ่มใส 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

พ่อค้าซ่อนกลรัก ชุดชุดหญิงงามจำแลงรัก 3 โดย หูเตี๋ย สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 พ่อค้าซ่อนกลรัก ชุดชุดหญิงงามจำแลงรัก 3 โดย หูเตี๋ย สำนักพิมพ์ แจ่มใส ⭐⭐⭐⭐⭐

พ่อค้าซ่อนกลรัก

.   รอยยิ้มประหนึ่งลมวสันต์ แต่นัยน์ตากลับดูเย็นชาน่าประหวั่น
วาณิชย์ผู้ชาญฉลาด เล่ห์เหลี่ยมมากมายไม่มีใครเกิน ‘นายท่านหลิน’
โฉมสะคราญงามพร้อม ทั้งสามารถด้านการค้า
บุตรีคนโตของท่านหมอเทวดาวีรบุรุษผู้กล้าแห่งยุทธภพ
ปลอมตัวเป็นบุรุษ สายตาเฉียบคม นิสัยกล้าได้กล้าเสียราวกับนักพนัน
แม้ช่วยคนก็ยังหวังกำไร...
บุรุษสวมอาภรณ์ชั้นดี ถูกลอบทำร้าย ลอยน้ำมา
นางช่วยชีวิตไว้ ทั้งยังคิดหากำไรจากตัวเขา
ใครเลยจะรู้...
กำไรที่จะได้มานั้นมากล้นพอๆ กับอันตรายที่อาจจะเกิด
มากเสียจนคนสกุลหลินผู้ยิ่งใหญ่ยังต้องหวาดกลัว...
เมื่อบุรุษผู้นั้นมิใช่ ‘คนธรรมดา’
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พ่อค้าซ่อนกลรักเล่มนี้