หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ พ่อแม่เป็นพิษ โดย ศ.ดร.นพ.-วิทยา-นาควัชระ สำนักพิมพ์ Goodbook 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

พ่อแม่เป็นพิษ โดย ศ.ดร.นพ.-วิทยา-นาควัชระ สำนักพิมพ์ Goodbook ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 พ่อแม่เป็นพิษ โดย ศ.ดร.นพ.-วิทยา-นาควัชระ สำนักพิมพ์ Goodbook ⭐⭐⭐⭐⭐

พ่อแม่เป็นพิษ

พ่อแม่เป็นพิษ
.   หนังสือเล่มนี้จะบอกถึง
- รูปแบบและสาเหตุของ "พ่อแม่เป็นพิษ"
- ผลเสียของลูกที่มีพ่อแม่เป็นพิษ
- ข้อแนะนำสำหรับพ่อแม่ที่เป็นพิษ (ล้างพิษในตัวพ่อแม่)
- วิธีสร้าง "พ่อแม่คนใหม่" ในใจลูกที่มีพ่อแม่เป็นพิษ
จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่มือใหม่ รวมทั้งเป็นคู่มือแก้ปัญหาครอบครัวด้วยแนวทางแก้ไขที่อ่านเข้าใจง่าย

สารบัญ
1. พ่อแม่ไม่รักลูก
2. พ่อแม่เอาใจใส่ลูกมาก รักมาก ตามใจมาก
3. พ่อแม่ปล่อยปละละเลยลูก
4. คาดหวังมากไป
5. เข้มงวดทางคุณธรรมมากไป
6. ทำให้พี่น้องอิจฉากัน
7. พ่อแม่ไม่เป็นมิตรกัน
8. พ่อแม่ลงโทษลูกรุนแรงเกินกว่าเหตุ
9. พ่อแม่ติดสินบนเด็ก ตามใจเด็ก
10. พ่อแม่ขู่ขวัญให้เด็กกลัว
11. พ่อแม่สอนลูกแบบขัดแย้งกันเอง
วิธีแก้ไขสถานการณ์ "พ่อแม่เป็นพิษ"
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พ่อแม่เป็นพิษเล่มนี้