หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ภมรหมื่นบุปผา-จันทราซ่อนแสง โดย พยัคฆ์ขาว สำนักพิมพ์ dbooks หมวดหนังสือ
ภมรหมื่นบุปผา-จันทราซ่อนแสง

.   บุปผาหนึ่งเดียวในใจสามภมรหนุ่ม คือเธอ
“พระจันทร์อ้วนกลม” เท่านั้น !
เมื่อแคว้นฮั่นต้องการให้แคว้นเมืองขึ้นทั้งห้าส่งองค์หญิงมาเสกสมรสกับองค์ชายทั้งเจ็ด แคว้นจ้าวจึงส่งจ้าวซินเยว่ไปเป็นไส้ศึกเพื่อกอบกู้บ้านเมือง
ทว่านางมิใช่หญิงงามล่มเมือง แต่เป็นองค์หญิงเจ้าเนื้อ รักการกิน และไม่มีวรยุทธ์ใดๆทั้งนั้น
เช่นนี้น่ะหรือ จะถูกตาต้องใจสามหนุ่มภมรหมื่นบุปผาผู้ทรงอิทธิพลแห่งแคว้นฮั่น ดังคำกล่าวที่ว่า
“สตรีนางใดสามารถพิชิตใจสามภมรหมื่นบุปผาได้ สตรีผู้นั้นจะกุมอำนาจแผ่นดินฮั่นไว้ทั้งหมด กลายเป็นหงส์เหนือมังกร”
แต่กลับไม่มีสตรีนางใดสามารถพิชิตใจบุรุษรูปงามทั้งสามได้ เว้นเพียงจ้าวซินเยว่--พระจันทร์อ้วนกลม ผู้ฉลาดเป็นกรด และ...มุ่งมั่นจะจับปลาหลายมือ!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ภมรหมื่นบุปผา-จันทราซ่อนแสงเล่มนี้