หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ภูผามังกร-ชุดจอมใจพยัคฆ์ โดย พรรณสิริ สำนักพิมพ์ Princess หมวดหนังสือ
ภูผามังกร-ชุดจอมใจพยัคฆ์

ภูผามังกร-ชุดจอมใจพยัคฆ์
.   หลินฟ่ง ชาติกำเนิดสร้างให้เขาดูเหมือนภูผาอันมืดดำ แม้แข็งแกร่งแต่เย็นชา มีชีวิตอยู่เพื่อจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ แต่ย่อมมิอาจฝืนลิขิตสวรรค์ว่าตนนั้นคือมังกร
สตรีหนึ่งมิได้มาดหมายสิ่งใดในชีวิต หวังเพียงได้อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่เติบโตมาแต่เยาว์วัยโดยสงบ แต่ย่อมมิอาจฝืนลิขิตสวรรค์ว่าตนนั้นต้องเคียงคู่มังกร
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ภูผามังกร-ชุดจอมใจพยัคฆ์เล่มนี้