หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ มองชีวิตผ่านมะเร็ง โดย ดร.วรฑา-วัฒนะชยังกูร สำนักพิมพ์ อมรินทร์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

มองชีวิตผ่านมะเร็ง โดย ดร.วรฑา-วัฒนะชยังกูร สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 มองชีวิตผ่านมะเร็ง โดย ดร.วรฑา-วัฒนะชยังกูร สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

มองชีวิตผ่านมะเร็ง

มองชีวิตผ่านมะเร็ง
.   ผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง ทำอะไรได้ดีในชีวิตแต่ไม่ฉลาด หลายคนอาจมองว่า คนเรียนจบดอกเตอร์ต้องมีสติปัญญาล้ำเลิศ แต่ผมมีความล้ำเลิศในเรื่องอื่น ๆ ผมได้ปริญญาเอกทางวิชาการก็จริง แต่ผมไม่ได้ปริญญาชีวิตและนึกย้อนกลับไป มีคำสอนคำหนึ่งที่พ่อสอนผมมาตั้งแต่เด็กคือ "คนเราต้องได้ทั้งปริญญาวิชาการและปริญญาชีวิตด้วย" เราต้องเจนจบกับชีวิต นี่คือเรื่องสำคัญ แต่ผมรู้ไม่เท่าทันชีวิตถึงลงเอยด้วยการเจ็บป่วยครั้งใหญ่นี้...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน มองชีวิตผ่านมะเร็งเล่มนี้