หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ มันตราซาตาน โดย มีรดา สำนักพิมพ์ มธุรดา หมวดหนังสือ
มันตราซาตาน

มันตราซาตาน
.   ชายหนุ่มได้ขายสินทรัพย์ทุกอย่างคืน
เมื่อสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไป...
ร่างกายที่อยู่ได้โดยมีแค่ลมหายใจ
กับความหวังลม ๆ แล้ง ๆ
สิ่งที่ได้มาแทนที่จะภาคภูมิใจ
แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยฆ่าเขา
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน มันตราซาตานเล่มนี้