หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ มายาความรัก โดย ญดา สำนักพิมพ์ มธุรดา หมวดหนังสือ
มายาความรัก

มายาความรัก
.   ความรัก บางครั้งมีความสุข บางครั้งก็ทุกข์อย่างแสนสาหัส บางครั้ง...เปราะบาง บางครั้ง...ดูเหมือนจะ...มั่นคง หลายครั้ง...ที่ต้องการ ความอบอุ่นและเข้าใจ หลายครั้งที่ต้องการการดูแลและเอาใจใส่ ปกป้องและคุ้มครอง หลายครั้งที่โหยหา...ห่วงใย และสักครั้ง...ที่ต้องการการอภัย แต่รักย่อมเข้าใจในรัก...ตลอดไป

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน มายาความรักเล่มนี้