หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบ-ซุนวู โดย ศุภิกา-กุญชร-ณ-อยุธยา สำนักพิมพ์ ก้าวแรก 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบ-ซุนวู โดย ศุภิกา-กุญชร-ณ-อยุธยา สำนักพิมพ์ ก้าวแรก ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบ-ซุนวู โดย ศุภิกา-กุญชร-ณ-อยุธยา สำนักพิมพ์ ก้าวแรก ⭐⭐⭐⭐⭐

ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบ-ซุนวู

ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบ-ซุนวู
.   "ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบของซุนวู" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในตำรายุทธศาสตร์ทางการทหารที่เก่าแก่ที่สุดของโลก นับได้ว่าเป็นตำราที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเชิงยุทธศาสตร์ และมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อแนวคิดทางการทหาร แนวกลยุทธทางธุรกิจ และแนวคิดเรื่องอื่นๆ ทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก เนื้อหาภายในเล่มได้ประมวลหลักปรัชญาการตู่สู้และทฤษฏีการปกครองไว้อย่างครบครัน มีประโยชน์มากมายสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน การบริหารบุคคล และการดำเนินธุรกิจอีกด้วย


สารบัญ

ภาค 1
- การประเมิน
- การขับเคี่ยวศึก
- กลยุทธ์ในการรุก
- ลักษณะการสงคราม
- กำลังพล
ฯลฯ

ภาค 2
- ข้อคิดแปดประการในชีวิตประจำวัน
- ข้อคิดแปดประการในการบริหารจัดการ
- ข้อคิดแปดประการในการบริหารบุคคล
- ข้อคิดแปดประการสำหรับผู้นำ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะแบบ-ซุนวูเล่มนี้