หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ รอยพรหม โดย กิ่งฉัตร สำนักพิมพ์ อรุณ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

รอยพรหม โดย กิ่งฉัตร สำนักพิมพ์ อรุณ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 รอยพรหม โดย กิ่งฉัตร สำนักพิมพ์ อรุณ ⭐⭐⭐⭐⭐

รอยพรหม

.   การตายที่ไม่ปกติธรรมดา ย่อมเป็นชนวนแห่งความน่าสงสัยที่ไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้ว หากการตายนั้นไม่ได้ผ่านขั้นตอนการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งโปร่งใสจนยอมรับได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการตายของผู้ใกล้ชิด อย่างเช่น ‘แม่’ ผู้ให้กำเนิด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน รอยพรหมเล่มนี้