หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ รอยแค้นในเพลิงทราย-เล่ม-1-2 โดย ท้องฟ้า สำนักพิมพ์ อักษรศาสตร์ หมวดหนังสือ
รอยแค้นในเพลิงทราย-เล่ม-1-2

รอยแค้นในเพลิงทราย-เล่ม-1-2
.   แรงแค้นฝังราก ลงลึกำในรอยใจรอยรักในผืนทรายมลายหารไปตามกาลรอยฝันในวันวานสุดร้าวรานยากลืมเลือน แรงรักแรงแค้นของอินทิกาข้ามภพข้ามชาติรักนี้ไมม่อาจทดแทนรอยแค้นในใจของเธอได้ เพียงหนึ่งเดียวที่เธอต้องการนั้นคือความตายบทลงทันฑ์อย่างสาสมที่ชีคกาห์เรียนสมควรได้รับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน รอยแค้นในเพลิงทราย-เล่ม-1-2เล่มนี้
รอยแค้นในเพลิงทราย-เล่ม-1-2 รูปที่ 3
รอยแค้นในเพลิงทราย-เล่ม-1-2 รูปที่ 4