หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน-ชีวิต-และธุรกิจ โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน-ชีวิต-และธุรกิจ โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน-ชีวิต-และธุรกิจ โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน-ชีวิต-และธุรกิจ

ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน-ชีวิต-และธุรกิจ
.   หนังสือ "ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน ชีวิต และธุรกิจ" เล่มนี้ เนื้อหาในแต่ละบทส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงการลดต้นทุน ความหมายของการลดต้นทุน ประโยชน์ที่ได้ได้รับจากลดต้นทุนหรือการประหยัด การแนะนำให้ฉลาดในการเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อย่างมีคุณค่า และที่สำคัญคือการประยุกต์หลัก 5 ส. ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิถีชีวิตที่จะพิชิตให้เงินเหลือเก็บ ไปพร้อมๆ กับแนวทางการแต่งกายให้ดูดี และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดำเนินชีวิตทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป


สารบัญ

บทที่ 1 ลดต้นทุนเพิ่มกำไรไปแล้วจะได้อะไร
บทที่ 2 คิดที่จะซื้อนั้นซื้ออย่างไรให้คุ้มค่า
บทที่ 3 ใช้พลังงานใกล้ตัวให้ได้ประโยชน์สูงสุด
บทที่ 4 เมื่ออยู่ในหรือนอกบ้านอยู่อย่างฉลาดคิดฉลากใช้ตัวให้ได้ประโยชน์สูงสุด
บทที่ 5 ใช้รถอย่างฉลาดซึ่งจะไร้เหตุเภทภัย
บทที่ 6 ใช้น้ำเพื่อสร้างคุณภาพให้ชีวิต
บทที่ 7 วิถีของชีวิตพิชิตใช้ให้เงินมีเหลือ
บทที่ 8 แต่งกายอย่างไรให้ดูดีทวีภาพลักษณ์
บทที่ 9 ร่ำรวยด้วยการวางแผนเรื่องเงินทอง
บทที่ 10 งานในสำนักงานทำให้ดีก็มีความคุ้มค่า
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้งาน-ชีวิต-และธุรกิจเล่มนี้