หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ วาสนาสร้างได้ โดย กัญญา-สรคุณากร สำนักพิมพ์ ธรรมบุญ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

วาสนาสร้างได้ โดย กัญญา-สรคุณากร สำนักพิมพ์ ธรรมบุญ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 วาสนาสร้างได้ โดย กัญญา-สรคุณากร สำนักพิมพ์ ธรรมบุญ ⭐⭐⭐⭐⭐

วาสนาสร้างได้

วาสนาสร้างได้
.   ความสุข...ความสำเร็จ...ที่แท้จริงนั้น เกิดจากตัวของเรา...เกิดจากใจของเรา ต่างหากเล่า นั่นหมายถึง การเข้าใจสัจธรรมของชีวิต มีร่างกายและจิตใจ เมื่อมองเห็น และเข้าใจ ชีวิตได้ดี ดำเนินชีวิตได้ถูกตรง แน่แท้แล้ว นั่นแหละ คือ ความสุข ความสำเร็จ ที่ไม่ต้องการประกาศรางวัล
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน วาสนาสร้างได้เล่มนี้