หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ วิวาห์จำแลง โดย cah_yen สำนักพิมพ์ Smart-Book หมวดหนังสือ
วิวาห์จำแลง

วิวาห์จำแลง
.   เพียงรัก ยอมให้ วีรวัฒน์ กระทำอย่างป่า
เถื่อนเพียงเพราะต้องการไถ่โทษชดใช้
บุญคุณทั้งหมด แต่คนลงทัณฑ์กับคนที่
เธอรักกลับเหมือนราวคนคนเดียวกัน
หากแต่เขาคืออีกคนที่เปี่ยมล้นด้วยความ
เกลียดชังและรักล้น เพราะเธอคือผู้ทำ
ลายชีวิตน้องชายของเขา แต่บทลงทัณฑ์
นี้ใครล่ะจะเจ็บกว่า กัน!!!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน วิวาห์จำแลงเล่มนี้