หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ศิวาราตรี-เล่ม-3- โดย พนมเทียน สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
ศิวาราตรี-เล่ม-3-

ศิวาราตรี-เล่ม-3-
.   "ศิวาราตรี" ... ราตรีแห่งการลอยบาป ได้กำเนิดยุพราชแฝดสามองค์ องค์หนึ่งตกไปอยู่ในอุ้งมือโจร องค์หนึ่งตกอยู่ในมือของนักมายากล อีกองค์หนึ่งตกไปอยู่ในนครของนักบวช ทั้งสามองค์จะเจอกันได้อย่างไร ติดตามการสู้รบและชิงไหวชิงพริบได้ในผลงานชิ้นเอกที่ท้าทายนักอ่านเล่มนี้!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ศิวาราตรี-เล่ม-3-เล่มนี้