หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ศีลห้า-ฉบับคู่มือรักษาใจ โดย ศีลปาโล สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
ศีลห้า-ฉบับคู่มือรักษาใจ

ศีลห้า-ฉบับคู่มือรักษาใจ
.   หนังสือเล่มนี้ต้องการอธิบายความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับศีลห้า
ในประเด็นต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นตรงคำอธิบายขอบเขตของศีลแต่ละข้อ เกณฑ์วินิจฉัยว่าบุคคลได้ทำผิดศีลในระดับใด การพิจารณาน้ำหนักกรรม
อันเนื่องกับศีลแต่ละข้อ รวมทั้งแสดงอานิสงส์ของศีลห้าและหลักธรรมที่สนับสนุนศีลแต่ละข้อด้วย เพื่อให้การศึกษาเรื่องศีลห้าเป็นไปอย่างชัดเจน ครอบคลุม ลุ่มลึก และประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ศีลห้า-ฉบับคู่มือรักษาใจเล่มนี้