หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ สนธยาพญามาร โดย จุฑารัตน์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ

สนธยาพญามาร โดย จุฑารัตน์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์

สนธยาพญามาร

สนธยาพญามาร
.   เขาคือเทวาหรือพญามาร! "ท่านชายวัญจนะ" แห่งแดนสนธยา ซึ่งเสมือนเป็นด่านแรกที่ดวงวิญญาณต้องเจอหลังสิ้นใจ เขามีอำนาจดลบันดาลให้ดวงวิญญาณคนตายได้กลับไปมีชีวิตอีกครั้ง เพื่อแก้แค้นและแก้ไขสิ่งที่ไม่สมหวังครั้งยังมีลมหายใจอยู่ แต่การช่วยนี้ไม่ได้ช่วยเปล่า! ชะตากรรมของคนตาย ดวงวิญญาณและคำขอ กับข้อแลกเปลี่ยนที่มีผลลัพธ์เกินคาดเดา ขอเชิญทุกคนก้าวเข้าสู่ประตูแดนสนทยาไปพร้อมกันได้แล้วในเล่ม!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สนธยาพญามารเล่มนี้