หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ สวนในบ้าน-เล่ม-19-:-สวนจัดเอง-2 โดย ผศ.ดร.ณัฎฐ-พิชกรรม สำนักพิมพ์ อมรินทร์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

สวนในบ้าน-เล่ม-19-:-สวนจัดเอง-2 โดย ผศ.ดร.ณัฎฐ-พิชกรรม สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 สวนในบ้าน-เล่ม-19-:-สวนจัดเอง-2 โดย ผศ.ดร.ณัฎฐ-พิชกรรม สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

สวนในบ้าน-เล่ม-19-:-สวนจัดเอง-2

สวนในบ้าน-เล่ม-19-:-สวนจัดเอง-2
.   เนื้อหาใน สวนในบ้าน เล่ม 19 ตอน สวนจัดเอง 2 เล่มนี้ แบ่งความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนแรก ภาคสวนสวย โดยนำเสนอเนื้อหาที่เจ้าของสวนจะมาบอกเล่าถึงเทคนิคและวิธีการจัดสวนของเจ้าของแต่ละท่านด้วยตนเอง
ส่วนที่สอง ภาคความรู้ ได้นำเสนอเทคนิคการจัดสวนเพื่อให้ดูแลได้ง่าย นำเสนอข้อมูลน่ารู้ โดย ดร.ณัฏฐ พิชกรรม อาจารย์สอนด้านการออกแบบจัดสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดสวน หรือกำลังเสาะหาหนังสือเพื่อเรียนรู้การจัดสวนด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สวนในบ้าน-เล่ม-19-:-สวนจัดเอง-2เล่มนี้