หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ สองฝั่งคลอง โดย ว.วินิจฉัยกุล สำนักพิมพ์ อรุณ หมวดหนังสือ
สองฝั่งคลอง

.   ภาพสังคมไทยอันงดงามในอดีต กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครอง และสังคมในช่วงรอยต่อวัฒนธรรม ระหว่างปลายสมัย รัชกาลที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน ...ชีวิตผู้คนบนสองฝั่ง "คลองสาน" ในอดีต ถูกถ่ายถอดผ่านจินตนาการของ 'ว.วินิจฉัยกุล' ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ และชวนให้ทบทวน ตั้งสติ ด้วยธรรมขององค์พระพุทธองค์
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สองฝั่งคลองเล่มนี้