หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ สายใย...แห่งรัก โดย Reenin สำนักพิมพ์ ivy หมวดหนังสือ
สายใย...แห่งรัก

สายใย...แห่งรัก
.   หนังสือเล่มนี้ได้ฝากแง่คิดบางอย่างผ่านตัวละคร ‘รัชชานนท์’ กับ ‘ภีชาณิการ์’ ในรูปแบบความรักที่สามารถพบได้ในสังคมปัจจุบัน เมื่อความรักถูกตีตราเหลือเพียงความใคร่กับเหรียญ 2 ด้านที่เราจะไม่มีวันเข้าใจหากไม่เปิดใจมอง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สายใย...แห่งรักเล่มนี้