หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ หมอเทวดาเจ้าเสน่ห์ โดย เถาเถา สำนักพิมพ์ แจ่มใส หมวดหนังสือ
หมอเทวดาเจ้าเสน่ห์

.   หมอเทวดามีความสามารถกำหนดเป็นตาย ชาวบ้านจึงล้วนยกย่องเลื่อมใส ชาวยุทธ์ยิ่งปรารถนาได้ตัว เพราะนั่นเท่ากับเป็นการรับประกัน ว่าใต้หล้าจะมีศัสตราวุธหรือพิษร้ายอันใดมาคุกคาม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน หมอเทวดาเจ้าเสน่ห์เล่มนี้